شرکت محصولات غذایی کدبانوی شرق

شرکت محصولات غذایی کدبانوی شرق

ارجینال بلک رویال
ارجینال بلک رویال
 • نوشیدنی میوه ای پرتقال

  نوشیدنی میوه ای پرتقال

  نام کالا :  نوشیدنی میوه ای پرتقال
  کد کالا : 2850
  حجم هر بطر : 300 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • نوشیدنی میوه ای پرتقال و هویج

  نوشیدنی میوه ای پرتقال و هویج

  نام کالا :  نوشیدنی میوه ای پرتقال و هویج
  کد کالا : 2851
  حجم هر بطر : 300 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • نوشیدنی میوه ای انبه

  نوشیدنی میوه ای انبه

  نام کالا :  نوشیدنی میوه ای انبه
  کد کالا : 2852
  حجم هر بطر : 300 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • نوشیدنی میوه ای هلو

  نوشیدنی میوه ای هلو

  نام کالا :  نوشیدنی میوه ای هلو
  کد کالا : 2853
  حجم هر بطر : 300 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • نوشیدنی میوه ای انار

  نوشیدنی میوه ای انار

  نام کالا :  نوشیدنی میوه ای انار
  کد کالا : 2854
  حجم هر بطر : 300 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • نوشیدنی میوه ای آلبالو

  نوشیدنی میوه ای آلبالو

  نام کالا :  نوشیدنی میوه ای آلبالو
  کد کالا : 2855
  حجم هر بطر : 300 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • پودر نوشیدنی پرتقال

  پودر نوشیدنی پرتقال

  نام کالا :  پودر نوشیدنی پرتقال
  کد کالا : 2160
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

 • پودر نوشیدنی انبه

  پودر نوشیدنی انبه

  نام کالا :  پودر نوشیدنی انبه
  کد کالا : 2161
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

 • پودر نوشیدنی هلو

  پودر نوشیدنی هلو

  نام کالا :  پودر نوشیدنی هلو
  کد کالا : 2162
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

 • پودر نوشیدنی آناناس

  پودر نوشیدنی آناناس

  نام کالا :  پودر نوشیدنی آناناس
  کد کالا : 2163
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

 • پودر نوشیدنی موهیتو

  پودر نوشیدنی موهیتو

  نام کالا :  پودر نوشیدنی موهیتو (لیمو نعناع)
  کد کالا : 2164
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

 • پودر نوشیدنی طالبی

  پودر نوشیدنی طالبی

  نام کالا :  پودر نوشیدنی طالبی
  کد کالا : 2165
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

 • پودر نوشیدنی ویمتو

  پودر نوشیدنی ویمتو

  نام کالا :  پودر نوشیدنی ویمتو (شاه توت)
  کد کالا : 2166
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

 • پودر نوشیدنی آلبالو

  پودر نوشیدنی آلبالو

  نام کالا :  پودر نوشیدنی آلبالو
  کد کالا : 2167
  وزن هر سطل : 3 کیلوگرم
  تعداد در کارتن : 4 سطل

Top
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام