شرکت محصولات غذایی کدبانوی شرق

شرکت محصولات غذایی کدبانوی شرق

بلک رویال
بلک رویال
 • نوشابه انرژی زا 500 میلی بلک رویال

  نوشابه انرژی زا 500 میلی بلک رویال

  نام کالا :  نوشابه انرژی زا
  کد کالا : 2060
  حجم هر قوطی : 500 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 قوطی

 • نوشابه انرژی زا 250 میلی بلک رویال

  نوشابه انرژی زا 250 میلی بلک رویال

  نام کالا :  نوشابه انرژی زا
  کد کالا : 2080
  حجم هر قوطی : 250 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 قوطی

 • نوشیدنی ویتامین سی بلک رویال

  نوشیدنی ویتامین سی بلک رویال

  نام کالا :  نوشیدنی گازدار ویتامین سی
  کد کالا : 2083
  حجم هر بطر : 240 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • نوشیدنی ویتامین سی بلک رویال

  نوشیدنی ویتامین سی بلک رویال

  نام کالا :  نوشیدنی گازدار ویتامین سی
  کد کالا : 2082
  حجم هر بطر : 240 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 24 بطر

 • نوشابه انرژی زا 1 لیتری بلک رویال

  نوشابه انرژی زا 1 لیتری بلک رویال

  نام کالا :  نوشابه انرژی زا
  کد کالا : 2086
  حجم هر بطر : 1 لیتر
  تعداد در باکس : 12 بطر

 • نوشابه انرژی زا 500 میلی بلک رویال

  نوشابه انرژی زا 500 میلی بلک رویال

  نام کالا :  نوشابه انرژی زا
  کد کالا : 2084
  حجم هر بطر : 500 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 12 بطر

 • نوشیدنی ویتامین سی بلک رویال

  نوشیدنی ویتامین سی بلک رویال

  نام کالا :  نوشیدنی گازدار ویتامین سی
  کد کالا : 2085
  حجم هر بطر : 500 میلی لیتر
  تعداد در باکس : 12 بطر

Top
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام